Kader Meselesi ve Hasan Basri’nin Kader Risalesi Metni ve Tercümesi
Kader Meselesini Niçin Yazıldı? Bu kitapçık elbette baba âlimlerin bile ‘Allah’ın sırrıdır’ dedikleri kader meselesini kökünden halletmiş olma iddiasında değildir. Ama birileri tarihin karanlıklarına gömülmüş kader anlayışlarını yeniden gündeme getirince biz de bu ümmetin, üzerinde ittifak ettiği kader inancını ortaya koymaya çalıştık. Kaderin önemli bir iman meselesi olduğunu söyledik. Kaderle ilgili ayetlerin ve hadisi şeriflerin bir kısmını metinleri ve tercümesi ile birlikte verdik. ‘Âmentü’de sayılan esasların durup dururken ortaya çıkmadığını anlattık. Hasan Basrî’nin ‘Kader Risalesi’ni de tercüme edip metniyle beraber verdik. ...

 

 

Prof. Dr. Faruk Beşer, Hasan Basri'nin Emevi Halifesi Mervan'a cevap olarak kaleme aldığı Kader Risalesi'nin tam çevirisini de içeren Kader Meselesi adlı kitabında, imanla ilgili önemli olan konulardan kader meselesini ele alıyor.

Kader Meselesi kitabının yazılmasının nedeni kaderi anlatma, bu konudaki sorulara cevap verme, biraz da Hasan Basri'nin farklı kesimler tarafından yanlış anlaşılan risalesini tanıtmadır.

Kader: olmuş ve olacak her şeyi Allah’ın ezelden bilmesi ve özünü bizim bilmediğimiz bir şekilde önceden yazmış olmasıdır ama O'nun yazmış olması kişinin ona mecbur olduğu anlamına gelmez. İnsanın yapacaklarını seçme ve kendi iradesiyle yapma özgürlüğü de vardır. Ancak bu seçme özgürlüğü de ona Allah tarafından verilmiştir.'O dilemedikçe siz dileyemezsiniz.'İşin sırrı da buradadır. Bizim dileme ve seçme özgürlüğümüz vardır, hem de bunu bile ancak Allah'ın dilemesiyle yapabiliriz. Yani bizim dilememiz O'nun dilemesine bağlıdır. Kesin olan insanın seçme özgürlüğünün bulunması, her şeyi Allah'ın yaratmasıdır. Necip Fazıl'ın dediği gibi:

''Kader, beyaz kâğıda sütle yazılmış yazı

Elindeyse beyazdan gel de sıyır beyazı.'

'Kaderde varsa başımıza gelir, yapacak bir şey yok.'demek kaderi anlamamaktır. İbnü’l-Kayyim der ki:‘'Adam gibi adam kadere teslim olan değil, Allah’ın hoşuna giden bir kaderle diğer kadere karşı gelendir.''Bu yüzden 'kader inancı Müslümanları geri bırakan sebeplerdendir''denilmesi yanlıştır. Fakat kaderi doğru anlamamak Müslümanları geri bırakan nedenlerdendir denebilir.

Sonuç olarak Prof. Dr. Faruk Beşer kitapta kaderin her şeyden önce bir iman ve vicdan işi olduğunu, mümin olmayanlar için elbette bir anlam taşımayacağını ve bilimle ispat edilemeyeceğini, kaderi anlamaya Kur 'an-ı Kerime inanmakla başlanılacağını sade ve anlaşılır bir uslüp ile ayetlerin, hadislerin ve Hasan Basri' nin Kader Risalesi metni ve tercümesi ışığında açıklamıştır.

Analist : Emine US Kurum : İnönü Üniversitesi
Bu yazı toplamda 1671 defa okundu.

güvenlik Kodu
YORUMLAR
Bu bölüm şu an hazırlanmaktadır.
Bu bölüm şu an hazırlanmaktadır.