Sünnilik - Şiilik
Kitap Arka Kapak:SÜNNİLİK - ŞİİLİK, son yıllarda İslam dünyasının en çok tartışılan konularının başında gelen, Şiilik ve Sünniliğe dair ufuk açıcı bir kitap. Yazarı Şii dünyasının tanınmış alim ve düşünürlerinden olan Ahmet el Katip, bu kitabıyla Müslümanları yeniden düşünmeye davet ediyor. “İslam Birliği”nin öneminin sıklıkla vurgulandığı kitapta, Sünni ve Şii dünyası arasındaki ayrıklıkların birçoğunun siyasi ve tarihi olduğu belirtiliyor....

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Iraklı Şii alim bu çalışmasında tarafsız bir bakış açısıyla ve her iki mezhebe ait kaynaklara yer vererek Şii-Sünni ayrışmasının siyasi, tarihi, itikadı yönlerini ele almış.

Kitabın ilk bölümünde din birliğinden bahseden yazar devamında ihtilaf edilen inanç esaslarına değinmiş. İkinci bölümde Şii-Sünni ayrışmasının tarihsel ve siyasal yönlerini ele alan yazar; Şii ve Sünnilerin sahabeye bakışlarına geniş yer ayırmış ve iki kesime de eleştiriler yöneltmiş. Son bölümde ise Şii-Sünni ayrışmasının İslam aleminin geride bırakması gereken bir olgu olduğunu dile getirmiş. Buna değinirken mezhepsizliği değil mezheplere saygıyı önermiş ve mezhep taassubundan uzak durulması gerektiğini belirtmiş.

Kitabın genelinde her iki tarafı da objektif şekilde eleştiren yazar günümüzdeki ayrışmanın itikadı ayrışmadan çok siyasete dayandığını belirtmiş. Bunun da demokrasi ve karşılıklı diyalogla aşılabileceğini dile getirmiş.

Kitabın genelinde yaptığı alıntılarla esere akademik bir hava verse de özellikle Sünni camia tarafından okunup üzerinde düşünülmesi gerektiği fikrindeyim. Yazarın Şii olması ve kendi mezhebine de eleştiri getirmesi bizler açısından eseri ayrıca kıymetli hale getiriyor. Çünkü böyle bir konuda katı bir Şii veya katı bir Sünni'nin eseri objektiflik açısından sıkıntı doğururdu.

Kitapta sık sık alıntı yapılması bazı noktalarda kopukluğa sebebiyet veriyor. Üslup açısından eseri bu noktada eleştirebiliriz.

Analist : Samed Doğan Kurum : İnönü Üniversitesi
Bu yazı toplamda 1415 defa okundu.

güvenlik Kodu
YORUMLAR
Bu bölüm şu an hazırlanmaktadır.
Bu bölüm şu an hazırlanmaktadır.