Risale-i İslamiyye...
Kitap Arka Kapak:...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İbrahim Müteferrika tarihimizde bilinen bir isim olmasının yanında sadece matbaacılık alanında adı duyulmuş ve hayatı hakkında çok fazla bilgiye yer verilmemiştir. Verilen bilgilerin de bir kısmı yanlış ve düzeltilmesi gereken bilgilerdir.

Aslında çoğumuz onun Erdel bölgesinin merkezi durumunda olan Kolojvar’da yaşadığını ve bu bölgenin önemli papazları arasında yer aldığını bilmeyiz. İbrahim-i Müteferrika sonradan Müslüman olmuş ve Osmanlı hükümdarlığına siyasi anlamda büyük hizmetleri olmuştur.

Onun hakkında gerek batılı gerek yerli yazar ve araştırmacılar tarafından asılsız bilgiler yayılmış, siyasi kimliği gizlenmiş ve dini kimliği bertaraf edilmeye çalışılmıştır. Bilhassa Tebşirat dediğimiz İncil, Tevrat ve Zebur’da Hz. Muhammed’in son peygamber olarak ahir zamanda geleceğinin müjdelenmesi üzerinde durmuş, papazlık yaptığı sıralarda üstatlarının “hükmünün kaldırıldığı” gerekçesiyle gizledikleri Tevrat parçalarını incelemiş ve bu konuda geniş bilgilere sahip olmuştur.

İbrahim Müteferrika hakkında dilimizde ilk makaleyi yazan Karacson- ki kendisi Katolik bir papazdır- , Onun Müslüman olmasını sindirememiş ve makalesinde birçok çelişkili ve mesnetsiz bilgilere yer vermiştir.

Elimizdeki Prof. Dr. Mahmut Es’ad Coşan’a ait olan bu eser İbrahim Mütefrrika hakkında bilinmeyen ve özellikle gizlenmeye çalışılan şeyleri gün yüzüne çıkaran bir tezdir. Onun hakkında yanlış bilinen şeyleri sağlam delilerle ispata gidip düzeltmeye çalışmıştır. Bununla beraber bu eser, Batılı yazarların İslam dinini müdafaa için yazdığını iddia ettikleri İbrahim Müteferrika’nin Risale-i İslamiyye eserinin aslında Tebşirat hakkında geniş bilgiler yer aldığını, Hristiyanlık ve Yahudilik içindeki çelişkileri gün yüzüne çıkardığını ispat etmektedir.

Bu değerli eser İbrahim Müteferrika hakkında mutlaka okunması gereken bir yapıttır.

Analist : Muhsine KOÇ Kurum : İnönü Üniversitesi
Bu yazı toplamda 1196 defa okundu.

güvenlik Kodu
YORUMLAR
Bu bölüm şu an hazırlanmaktadır.
Bu bölüm şu an hazırlanmaktadır.