İslam Tarihi 2
"Unutulmamalıdır ki, Hulefa-i Raşidin dönemi Hz. Peygamber’den (sav) sonraki İslâm tarihi sürecinin en önemli kısmına tekabul etmektedir. Gerek ilk Müslümanlar’ın siyasî, sosyal ve dinî faaliyetleri, gerekse İslâm dininin pek çok kıtada yayılış tarihinin iyi ve doğru anlaşılabilmesi, bu zaman diliminin sağlıklı bir şekilde anlaşılmasıyla doğrudan ilgilidir. Kanaatimizce bütün bir İslâm tarihi sürecinde olduğu gibi, ilk dönem hadiselerinin de aynı şekilde hiç bir ön yargı taşımadan, samimi gayretle açıklanmaya ihtiyacı vardır."

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu kitap İslam tarihi alanında Prof.Dr. Adem Apak 'ın hulefa-i raşidin dönemini ele aldığı nadide eserlerden biridir. Kitabı diğer eserlerden özel kılan içindeki bilgilerin İslam tarihi konusunda ana kaynak olan eserlerden bilgilerin toplanıp tarafsız bir bakış açısıyla ele alınmasıdır. Kitabın giriş bölümünde halifelik ve hilafet sözcüklerine genel bir giriş yapılmış bu kurumun başlangıcından kaldırılışına kadar İslam tarihi boyunca geçirdiği evreler; halifenin yönetimdeki konumları, dini siyasi rolleri üzerinde durulmuş, kısaca özet bir halifelik tarihi sunulmaya çalışılmıştır. Giriş kısmından sonra kitap beş bölümden incelenmiştir sırasıyla beş halifenin halifelik dönemleri ele alınmıştır. Kitapta halifelerin halifelik dönemleri ele alınırken özellikle ilk dört halifenin halife seçimlerinde farklı yöntemlerin kullanılması dikkat çekmektedir. Peygamber efendimizden sonra ortaya çıkan sorunların çözüme kavuşturulması yalancı peygamberlerle mücadele edilmesi ve İslam topraklarının gelişmeye başlanması için ilk adımın atılması Hz. Ebubekir döneminin hadiseleri arasında yer almaktadır. Hz. Ebubekir'in vefatının hemen ardından Hz. Ömer'in halife olması ve hızlı bir şekilde İslam topraklarının fethinin gerçekleştiğine şahit olmaktayız ayrıca Hz. Ömer döneminde oluşturulan kurumlar savaşlarda atanan komutanlar dikkat çekmektedir. Hz. Ömer’in Şam bölgesine atadığı beş güçlü ve üstün komutanı bir daha tarih sahnesinde görmemiz mümkün değildir. Hz. Ömer den sonra onun oluşturduğu muhteşem şuranın Hz. Osman'ın halife seçmesi ve o seçim şeklinin kusursuz ve esrarlı oluşu da bizi İslam tarihinin içine çekip araştırmaya sürüklemektedir. Hz. Osman döneminin kargaşaları ortaya çıkmaya başlayan fitneler yavaş yavaş hulefa-i raşidin döneminin sonuna geldiğimizin bir kanıtını göstermektedir aslında. Hz. Osman'ın devlet yönetiminde atadığı vali ve komutanlar kendi kabilesinden olunca halkın yavaş yavaş ayaklanmaya başlaması öyle ki bu hoşnutsuz ortamın toplu bir isyana dönüşüp halifeyi katlettirecek olması her kitabı okuyan kişide derin izler bırakacaktır. Hz. Osman'ın şehit edilmesinin ardından Hz. Ali'nin halife olması ve onun döneminde toplum bünyesini şiddetle sarsan ve tarih boyunca Müslümanların zihinlerinde soru işareti bırakan, gönüllerinde unutulmaz yaralar açan bir süreçle karşılaşmaktayız. Hz. Ali'nin şehit edilmesinden sonra kısa süreliğine hilafet görevini üstlenen, ancak vazifesini Muaviye' ye devretmek durumunda kalan Hz. Hasan’ın halifeliği sürecini özet olarak görmekteyiz.

Analist : Erva. K. Kurum : İnönü Üniversitesi
Bu yazı toplamda 1442 defa okundu.

güvenlik Kodu
YORUMLAR
Bu bölüm şu an hazırlanmaktadır.
Bu bölüm şu an hazırlanmaktadır.