Devlet

  • Devlet
    Devlet Kitap Arka Kapak:M.Ö. 427-347 yılları arasında yaşamış olan Eflatun düşlediği en iyi devleti, Sokratesle birlikte, bu kitapta anlatır. Devlette iki düşüncenin çatışmasına tanık oluruz: 1) İnsanlar doğuştan iyi ve eşittirler; toplumun kötü düzeni onları bozuyor, güçlüler güçsüzleri eziyor. Kanunlar güçlülerin elinde güçsüzlere karşı silah okuyor. 2) İnsanlar doğuştan ne iyi ne de eşittirler. Yal... Tür : Siyaset Tarih : 7.05.2017 22:06:54