Resimleriyle Çocuk
Kitap Arka Kapak:Resimleriyle Çocuk, resim etkinliğini çocuğu tanıma tekniği olarak ele almaktadır. Bu kitabı okuduktan sonra resmin ne kadar açık bir ifade aracı olduğunu görecek; resimlerini kitapta verilen bilgilerin ışığında incelediğinizde, çocuğunuzu daha kolay anlayacak; onun derin duygu ve düşüncelerinden haberdar olacaksınız.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Resimler çocukların gelişimlerinin ve becerilerinin birer göstergesidir. Çocuklar gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun olarak faklı resim ürünleri sergilerler. Her resim çocuğun hayatı hakkında bize ufakta olsa bilgi verir. Serbest resim faaliyetlerinde çocuğun kâğıdı kullanış biçimi, resimdeki kompozisyon, kullandığı renkler uzman gözlemciler için önemli detaylardır. Ve çocuğun neyi nasıl gördüğü çok önemli olmakla birlikte yeterli değildir. David Olson’un deyimiyle ”hiçbir çizim algı dünyasının otomatik bir basımı değildir.”Yani resim bazen tek başına yeterli olmayabilir. Çocuk için resim, dinamik bir faaliyet örneği ve yalın bir anlatım aracıdır. Çocuğun gelişiminin erken dönemlerinde çizim kelimelerden daha anlamlıdır. Resimleriyle çocuk, resim etkinliğini çocuğu tanıma tekniği olarak ele alır. O yüzden bu kitabı okuduğunuzda resmin ne kadar açık bir ifade aracı olduğunu göreceksiniz. Çocukların duygu, düşünce ve tutumları hakkında bir nebze de olsa haberdar olacaksınız. Kesinlikle herkes bu kitabı en az bir defa okumalıdır bence. Ayrıca salt resme dayanarak çocukla ilgili kanıya varmak ve yorumda bulunmak sakıncalıdır bunu da gözden kaçırmamak gerek.

Analist : Nurgül Yiğit Kurum : Gaziantep Üniversitesi
Bu yazı toplamda 618 defa okundu.

güvenlik Kodu
YORUMLAR
Bu bölüm şu an hazırlanmaktadır.
Bu bölüm şu an hazırlanmaktadır.