Türkiyenin Maarif Davası
Kitap Arka Kapak:Millet bünyesinde inkılâplar mektepte başlar ve her milletin, kendine özel olan mektebi vardır. Milli mektep, zihniyet ve örfler ile metotları ve müfredat ile terbiye prensipleri ve psikolojik temeller ile hatta binasının yapı tarzı ile kendini başka milletlerinkinden ayırır. Bizde vaktiyle medrese milli mektepti. Lakin milletin ruhu ve içtimai inkişafını takip edememiş ve cihanın fikir ve irfan hayatı ile bağlarını çoktan koparmış olduğundan, olduğu yerde enkaz halinde yıkıldı, çöktü. Öbür taraftan, Batı’da tekâmül eden insan düşüncesinin seyrini biz kendi âlemimizde devam ettiremediğimizden, açılan yeni mektep, hakikat aşkının mabedi olmadı. Parça parça bilme hevesi, evrensel ve hakikat aşkının yerini tutamazdı. Hakka götüren yol diye kendini hakikate adamak, gerçek mektebin yoludur. Hakikat aşkına sahip insanlar, cemiyetin içinde çoğalmadıkça, hakikat aşkı cemiyet içinde en yüksek ve muhterem yeri tutmadıkça ve hakikatin ihtirası cemaat içerisinde bir umumi cereyan, büyük bir hareket haline gelmedikçe, milli mektep gerçekten var olmayacaktır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nurettin Topçu’nun bu eseri 1950’li yıllarda Hareket Dergisinde de yayınlanmış olan yazılarının derlemesidir. Kitap içerik olarak üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde yazar gençlik, geleceğin tohumudur diyerek beklenen gençlik ve gençliği uçuruma götürebilecek yolların üzerinde durmuştur. İkinci bölümde ise muallim ve muallimin mesuliyetlerini aktarmıştır. Son bölümde ise mektebin aslında olması gereken halinden uzaklaştığını aynı şekilde muallimliğin meslek olarak görülmediğinden önemini yitirdiğinden ve talebeliğin diploma avcılığı halini almış olduğundan bahsetmiştir. Eser yaklaşık elli yıl önce yazılmasına rağmen günümüzdeki eğitim sistemimizle ilgili sorunları da içermektedir. Günümüzde ki eğitim sorunlarımız çözümü için de yazarın bize sunmuş olduğu önerilerle yol gösterici bir eserdir. Dil olarak yazarın diğer eserlerine göre daha akıcı ve anlaşılır bir eserdir.  Kitabı hem bir talebe olarak hem de bir muallim adayı olarak hemen hemen her satırın altını çizerek okudum. Herkese tavsiye ederim ama eğitimcilerin mutlaka okuması gereken bir kitap. 

Analist : Hilal Aslan Kurum : Gazi Üniversitesi
Bu yazı toplamda 741 defa okundu.

güvenlik Kodu
YORUMLAR
Bu bölüm şu an hazırlanmaktadır.
Bu bölüm şu an hazırlanmaktadır.