Küreselleşme, Uluslararası Sistem ve Siyasi Partiler
Kitap Arka Kapak: "Küreselleşme, Uluslararası Sistem ve Siyasi Partiler" adlı bu kitap, siyasal ekonomik ve kültürel hayatta hızlı ve kapsamlı değişim ve dönüşüm yaşanmasına neden olan küreselleşme fenomeninin modern dönemin etkili siyasal aktörlerinden biri olan siyasi partiler üzerindeki etkisini farklı boyutlarıyla ele almaktadır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 ‘Demokrasi bir yönüyle insanın yaşadığı ortamda nesne konumundan özne konumuna geçişine karşılık gelmektedir. Özne konumuna geçme çabası içinde olan insan kendisi ve çevresiyle ilgili alınacak kararların doğrudan belirleyicisi olmak istemiştir. Ancak tarihsel süreç içinde ortaya çıkan fiziki ve sosyal ortam insanın karar alma sürecine sürekli ve doğrudan müdahalesini imkansız bir duruma taşımıştır. Karar alma sürecine doğrudan katılımı imkânsız hale gelen insan nesne konumunda kalmayı kabul etmemiş ve bu yönde sürekli bir arayış içinde olmuştur. İşte bu arayış temsili demokrasiyi düşünce ve uygulamalarıyla beraber siyasi parti kavramına zemin hazırlamıştır. Bu kitap siyasal ekonomik ve kültürel hayatta hızlı ve kapsamlı değişim ve dönüşüm yaşanmasına neden olan küreselleşme fenomeninin modern dönemin etkili siyasal aktörlerinden biri olan siyasi partiler üzerindeki etkisini farklı boyutlarıyla ele almaktadır.’

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan Tuncel’in editörlüğünü yaptığı bu kitap 270 sayfadan ve çoğunluğunu –önceden veya halen devam eden- İnönü Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinin yazdığı 10 makaleden oluşmaktadır. BİLSAM Yayınevinden çıkan bu kitaptaki makaleler küreselleşme ve siyasi parti konularını akademik ancak konu hakkında genel bir bilgi edinmek isteyen herkesin anlayacağı sade bir şekilde okuyucuya sunuyor. Kitaptaki makaleler sırasıyla şu şekildedir.

1.      Küresel Uluslararası Sistem ve Siyasi Partiler (Abdülkadir Baharçiçek)

2.      İmparatorluk Çağında Küreselleşme ve Siyaset (Celalettin Yanık)

3.      Parti Sistemleri ve Üç Partili Sistem (Hasan Buran)

4.      Değişen Siyaset Değişmeyen Siyasi Partiler (Oğuzhan Göktolga)

5.      Küreselleşme ve Siyasi Partiler (Süleyman Ekici)

6.      Küreselleşme Sürecinde Siyasi Parti-Lider İlişkisi (Işıl Arpacı)

7.      Siyasal İletişim Sürecinin Yapısal Dönüşümü ve Siyasete Yansıma Biçimi: Dijital Devrim (Hasan Topbaş-Mehmet Emin Babacan)

8.      Küreselleşmenin Kamusan-Sosyal Politikalarda Yaptığı Değişim ve Siyasi Partilere Etkileri (Ahmet Tunç)

9.      Türkiye’de 1980 Sonrası Siyasi Partiler ve Yerel Yönetimler (Ayşe Çolpan Kavuncu)

10.  Siyasal Partilerin Örgütsel Yapısındaki Değişim (Gökhan Tuncel)

Analist : Oğuzhan Koca Kurum : İnönü Üniversitesi
Bu yazı toplamda 868 defa okundu.

güvenlik Kodu
YORUMLAR
Bu bölüm şu an hazırlanmaktadır.
Bu bölüm şu an hazırlanmaktadır.