İman Bilinci
"Okuruma fî tarihinden kalma bir İman Risalesi borcum vardı. Aziz okurlarımdan istirhamım, İman Bilinci adı altında yayınlanan bu eseri, o kadim borcuma saymasıdır. Şöyle ki: İman isimli kitabımız, bu alandaki ilk eserimizdi. Üzerinden bunca zaman geçti. Bazı fakültelerde ders kitabı olarak okutuldu, bazılarında üzerine bitirme tezleri hazırlandı. Fakat aslında biz İman adlı eserimizi tasarlarken, onu bir risale olarak düşünmüştük. Ne var ki kitap yazılıp bittiğinde bir risalenin çapını aşan bir eser ortaya çıkmıştı..."

 

 

 

 

 

 

 

 

İman en büyük insandır diye başlayan yazar iman kavramını birçok boyutuyla inceliyor kitabında. Üç ana bölümden oluşan kitabında ilk bölümünde imanın şartları diye bildiğimiz (Allah 'a, peygamberlere, ahirete iman...) esasları ayetlerle farklı tarzıyla açıklamış.

İkinci bölümde ise imanla birlikte İslam, amel, şahsiyet gibi kavramlardan bahsetmiş.

Yazara göre kişi ya iman etmiştir ya da etmemiş. Esas sorun imanla inkarı, İslam' la küfrü, tevhitle şirki, hurafeyle dini, bid'atle sünneti, yakinle zannı, ilimle cehaleti birbirine karıştıran. Bu sebeple son bölümde imanın dört boyutu anlatılıyor: marifet, tasdik, ikrar ve amel. Bu dört boyutla birlikte Allah' ın kur' anda da bahsettiği imanın nasıl olması gerektiği anlatılıyor.

"Müslüman ismini kimlik olarak benimsemek muazzam bir iddiada bulunmaktır. İddialar ispat ister."  diyerek yazar çarpıcı bir sonla bitiriyor.

Açık ve akıcı diliyle herkese hitap eden insana farklı bakış açıları sunan dolu dolu bir kitap.

Analist : F.U. Kurum : İnönü Üniversitesi
Bu yazı toplamda 677 defa okundu.

güvenlik Kodu
YORUMLAR
Bu bölüm şu an hazırlanmaktadır.
Bu bölüm şu an hazırlanmaktadır.