Beyaz Zambaklar Ülkesinde
Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Rus yazar Grigory Petrov tarafından kaleme alınmış 1923 tarihli kitaptır. Yazar Grigory Petrovun çeşitli aralıklarla çıktığı Finlandiya seyahatlerindeki notlardan oluşan eser 1800lerin son döneminde Finlandiya halkının içinde bulunduğu durumu, cehaletten kurtulmak için başta Yohan Vilhelm Snelman olmak üzere ülkedeki bir avuç Fin aydının verdiği olağanüstü mücadeleyi anlatır.

 

 

 

 

Beyaz Zambaklar Ülkesinde 2 milyon nüfuslu Finlandiya'nın tüm halkın el ele vererek ülkeyi kalkındırmayı çalıştıkları anlatılmaktadır. Kitap bölümlerden oluşmaktadır.

Finlandiyalılar belli bir tarihe kadar İsveç hâkimiyeti altındaydı. Yönetimin tamamı İsveçlilerin denetimindedir. Hatta kilisenin kontrolü dahi bunların elindeydi. Bunun sonucunda ise Finlandiyalıların kültürel gelişimi etkilenmiştir. Eğitimleri sadece okuma yazmadan ibaretti.

Rusya Finlandiya'nın yarısının kontrolünü elde etti. Bunu fırsat olarak değerlendiren Shelman Fin kültürünü değiştirmek için çalışmaları başlattı. Shelman Finlandiya'nın gelişmesi gelişmesi için seferberlik ilân etti. İlk önce aydınlarla görüştü. Onlara aydın olmanın halka üsten bakmak olmadığını öğrendikleri her şeyi halka anlatmaları gerektiğini söyledi. Daha sonra öğretmenlerin yanına gitti. Onlara işlerini iyi yapmaları konusunda nasihatler verdi. Din adamları ise gençleri ve çocukları bir araya getirerek dini konularda onları bilinçlendirmeye çalıştılar. Tabi bunu yaparken de pozitif bilimleri dışlamadılar, küçümsemediler.

Yönetim ise Finlandiya ile Rusya arasında yapılan anlaşmalar neticesinde oluşan anayasa ile yönetilmektedir.

Ordu ise en büyük değişikliğin burada yapıldığını söyleyebiliriz. Çünkü başta askerler içki içer, kumar oynar, halkın sorunları ile ilgilenmezlerdi. Shelman ve arkadaşları askerlere yönelik konferanslar sonucunda ordu da kendi üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye başladılar. Halk artık evlatlarını askere göndermeye başladılar.

Bütün bu yenilikler sonucunda küçük bir ülke olan Finlandiya da büyük adımların atılmasına kaynaklık etmiştir. Bataklıklar ve sarp kayalıklar olarak anılan Finlandiya artık yaşanılır bir yer haline gelmişti. Alt kesim ile üst kesim birlikte Finlandiya'yı tekrar eski haline getirdiler. Okullar açıldı, üretim yapıldı ve daha birçok alanda gelişim oldu.

Bu kitap bir şehrin, bir devletin, bir ülkenin insanın iş birliği içinde olduktan sonra nasıl geliştiğini bize ispatlar niteliktedir.

Suna TEKİN

İnönü Üniversitesi

Analist : Kurum :
Bu yazı toplamda 4358 defa okundu.

güvenlik Kodu
YORUMLAR
Bu bölüm şu an hazırlanmaktadır.
Bu bölüm şu an hazırlanmaktadır.